Siyam na Singsing ng Lalaki

Filter
   "Tatlong Singsing para sa Elven-hari sa ilalim ng langit,
   Pito para sa Dwarf-lord sa kanilang mga bulwagan ng bato,
   Siyam para sa Mortal Men, tiyak na mamatay,
   Isa para sa Dark Lord sa kanyang madilim na trono. . ."

   9 produkto

   9 produkto