GISING NG MGA BULTURA

Opisyal na may lisensyang alahas mula kay Lila Bowen's Wake of Vultures at Pakikipagsabwatan ng mga Raven, mga libro mula sa Ang Shadow Series.

Ang "Wake of Vultures", "Conspiracy of Ravens", at ang mga character, object, at lugar dito, ay copyright ni Delilah S. Dawson sa ilalim ng lisensya sa Badali Jewelry. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba.

2 produkto

2 produkto