PATAY NA PATAY

Sa Pretty Deadly inaanyayahan kaming pakinggan ang kuwento ng Death-Face Ginny, Death's Daughter. Isinalaysay ni Bunny sa kanilang kasamang Butterfly, dinadala kami sa isang paglalakbay na sumasaklaw mula sa dating kanluran hanggang Hollywood ng 1930. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, kamatayan, at paghihiganti.

"Medyo Nakamamatay", at ang mga tauhan at lugar doon nilikha ni Kelly Sue DeConnick at Emma Rios at mga trademark ng Milkfed Criminal Masterminds, Inc. na may lisensya sa Badali Alahas. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan.

Produkto 1

Produkto 1