Alamat ng Limang Rings

Sa pakikipagtulungan sa Fantasy Flight Games, ang Badali Alahas Artist ay nasasabik na dalhin sa iyo ang Legend ng Five Rings Medallions.

© Fantasy Flight Games "Legend of the Five Rings ™" at ang mga character at lugar dito nilikha ng Fantasy Flight Games ay copyright at trademark ng Fantasy Flight Games sa ilalim ng lisensya sa Badali Jewelry Specialities, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba.


6 produkto

6 produkto